עמוד:61

מקדם היחס ( Proportional Band ) שווה לשיפוע של אופיין הבקר הנתון באחוזים ( איור . ( 4 . 2 מקדם היחס מתאר את תחום השגיאה שו תפוקת הבקר היא מלאה , והוא נתון על-ידי 1 100 ° / 0 ( 4-2 ) PB = - k c שאלה 4 . 1 א . ההיסט של בקר יחסי כוון ל 30 ° / 0- מהתפוקה המרבית . נתון שהגבר הבקר הוא . 2 . 5 מצאו את מקדם היחס של הבקר ואת תחום השגיאה האפשרי ( באחוזים ) במערכת הבקרה . ב . סרטטו את אופיין הבקר . שאלה 4 . 2 א . תחום הטמפרטורות במערכת לבקרת טמפרטורה נע בין . 50 ° C ^ 25 ° C הטמפרטורה הרצויה היא , 35 ° C ובפועל נמדדה טמפרטורה של . 32 ° C מהי השגיאה באחוזים ? ב . הטמפרטורה מבוקרת על-ידי מתח בתחום שבין 11 V ל . \ 0 ^/ - אם המתח המגיע למפעיל הוא , 3 V מהי הטמפרטורה במערכת ? שאלה 4 . 3 חשבו את מקדם היחס ( הצגה פרמטרית ) של הבקר שבאיור . 4 . 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר