עמוד:59

בקר יחסי בניסוי הקודם רשמנו את המשואה המתארת את התפוקה של בקר יחסי ( משוואה ( 3-1 ו ( 4-1 ) m = K e + m c 0 כאשר בניסוי זה , השגיאה , e היא ההפרש שבין הערךהרצוי לבין הערך המצוי \ = er- c m- \ היא התפוקה של הבקר בשגיאה אפס . בקרת טמפרטורה בשיטת הפעל-הפסק לעומת בקרת טמפרטורה באמצעות בקר יחסי במערכת בקרה הפועלת בשיטת הפעל-הפסק , הטמפרטורה נעה בין שני ערכים קיצוניים - גבולות התחום המת , ולא ניתן להגיע לטמפרטורה קבועה אחת . במערכת בקרה הפועלת באמצעות בקר יחסי , ניתן להגיע במצב היציב לטמפרטורה הרצויה , עד כדי סטייה קטנה ממנה . שאלה 4 . 1 סרטטו אופיין עקרוני של בקר יחסי בעל הגבר אינסופי . מהו למעשה בקר זהי ההיסט בבקרה יחסית בקר יחסי מתאפיין בכך שלבד מהגבר השגיאה , תפוקת הבקר כוללת תפוקה קבועה גם כאשר השגיאה ( אות המבוא לבקר ) היא אפסית . מדוע נדרש אות תיקון זה לפעולתו התקינה של הבקר היחסי ? כדי להדגים את הצורך באבר , m דהיינו , מצב שבו קיימת תפוקה של הבקר גם שהשגיאה היא , 0 נדמה את פעולת מערכת בקרת הטמפרטורה לבקרת מהירות במכונית . נניח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר