עמוד:55

בעמודה הראשונה ( N ) מופיע מספר הדגימה . הפרש הזמן בין כל שתי דגימות נקבע על-ידי , "Time Step " בדוגמה זו , 20 שניות . בעמודה השנייה מופיעה עוצמת האות הנמדד , כאשר עוצמה של 32 יחידות שווה ל . 1 \ - את הפלט ניתן להעתיק ישירות לגיליון האלקטרוני בעזרת פקודת העתק והדבק . לפני ביצוע הסרטוט בגיליון , יש לנרמל את הנתונים לפי ערכי הנרמול המופיעים בתחילת הקובץ . לאחר כפל הנתונים בקבועים המתאימים ניתן לסרטט בגיליון את גרף המתח המייצג את הטמפרטורה בתלות בזמן . כדי למצוא קירוב של הגרף לגרף שהתנהגותו ידועה ( ליניארית , מעריכית וכדומה , ( יש להשתמש באפשרות עיצוב סדרת נתונים , על-פי ההנחיות להוספת קו מגמה ונוסחת הקו בגיליון . ניתן לבצע זאת על-ידי הקשה על הכפתור הימני של העכבר שעה שהסמן , ( cursor ) נמצא על אחת מנקודות המדידה . בחלון שנפתח יש לבחור ו הוספת קו מגמה , ראו איור . 3 . 11 בחלון שנפתח יש לבחור בקו המגמה שהוא הקירוב הטוב ביותר לגרף . ראו איור . 3 . 12 איור 3 . 12 בחירת סוג קו המגמה איור 3 . 11 החלון הנוצר על-פי הקשה על הכפתור הימני של העכבר כשהסמן נמצא על הגרף

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר