עמוד:53

שאלה 3 . 12 תארו את השפעת ההפרעה על תגובת המערכת . האס המערכת מתקנת את השינוי בטמפרטורה שנוצר כתוצאה מההפרעה ? היעזר באיור 3 . 9 המתאר את השפעת הפעלת המאוורר על תגובת המערכת ( המתח הנמדד ב- ? ד \ ^ . 3 הפסיקו את פעולת המאוורר והמתינו להתייצבות המערכת . רשות : שימוש בגיליון אלקטרוני לקבלת קבוע הזמן של המערכת את קבוע הזמן של המערכת ניתן למדוד באמצעות סרטוט אופיין הטמפרטורה בתלות בזמן בגיליון האלקטרוני , וקירוב תאופיין לקו מגמה מתאים . העברת הנתונים לגיליון האלקטרוני מתבצעת על-ידי שמירת הנתונים שנאספו על-ידי מקליט תופעות המעבר בקובץ txt ( על-ידי שימוש בפקודה FlLE / AutoSave ומתן שם מתאים , כמוסבר בנספח . ( באיור 3 . 10 מתואר מרקע המשקף בעת הקלטת המידע לקובץ עבור אות מדרגה חיובי . איור 3 . 9 השפעת הפעלת המאוורר כהפרעה על תגובת המערכת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר