עמוד:52

ז . התגובה לשינוי ההגבר וההיסט . 1 הקטינו את הגבר המגבר U ל , 1- על-ידי שינוי מצב של הפוטנציומטר . P הפעילו 5 2 B שוב את מקליט תופעות המעבר . צפו בגרף המתהווה על המרקע . שמרו את הגרף והדפיסו אותו . . 2 צרו אות מדרגה חיובי של 10 ° C במבוא הבקר על-ידי שינוי מצב הפוטנציומטר . P 3 הפעילו את מקליט תופעות המעבר . צפו בגרף המתהווה על המרקע , שמרו אותו והדפיסו אותו . שאלה 3 . 10 האם הגרף הנוצר במקרה זה שונה מהגרף שנוצר עבור הגבר של 2 ל האם הטמפרטורה הרצויה נשמרת ? תארו את השפעת ההגבר על תגובת המערכת . . 3 העריכו על פי הגרפים את קבוע הזמן של המערכת . הניחו שהמערכת הנה מערכת מסדר ראשון . A שנו את החלוקה האנכית של הציר האופקי במשקף ל . 5 sec / div הזיזו את הזחלן של הפוטנציומטר /> למצב של היסט חיובי מרבי . הפעילו את מקליט תופעות 6 המעבר ושמרו את הגרף המתקבל . העבירו את הפוטנציומטר P למצב אמצעי , 6 והפעילו שוב את מקליט תופעות המעבר . שמרו את הגרף שנוצר . העבירו את הפוטנציומטר P למצב של היסט שלילי מרבי , הפעילו את מקליט תופעות המעבר 6 ושמרו את הגרף . הדפיסו את הגרפים וצרפו אותם לדוח הניסוי . שאלה 3 . 11 הסבירו את השפעת ההיסט על תגובת המערכת . ח . תגובה להפרעה . 1 השאירו את ההגבר וההיסט כמו בסעיף הקודם . . 2 הפעילו את המאוורר - כהפרעה . הפעילו את מקליט תופעות המעבר , צפו בגרף המתהווה על המרקע , שמרו אותו והדפיסו אותו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר