עמוד:51

ז . חזרו על סעיף ה . האם קיבלתם אותו מתח היסט כמו במדידה הקודמת ? הסבירו . ח . נתקו את ספק הכוח החיצוני והחזירו את המקצר . החזירו את הפוטנציומטר P למצב הגבר . 3 ה . בדיקת פעולת המערכת . 1 חברו את מדי המתח למדידת המתח הרצוי ( נקודות הבדיקה , ( TP ( המתח המצוי , 3 ( נקודות הבדיקה . 2 . ( TP 4 צפו בשני מדי המתח . האם הטמפרטורה הרצויה נשמרת ? האס המערכת פועלת כבקר טמפרטורה ? הסבירו . . 6 תגובה למדרגה . 1 כוונו את משקף המנודות לחלוקה אופקית של 10 sec / div וחלוקה אנכית של . 1 v / div חברו את TP ( הטמפרטורה המצויה ) למבוא המשקף . הפעילו את מקליט 3 תופעות המעבר . כאשר הגרף המתהווה נמצא בשליש הראשון של המרקע , צרו אות מדרגה חיובי של 1 O ° C על-ידי שינוי מהיר של מצב הפוטנציומטר ^ 3 ( הטמפרטורה הרצויה . ( צפו בשינויים ושמרו אותם . הדפיסו את הגרף המתקבל וצרפו אותו לדוח הניסוי . . 2 חזרו על סעיף 1 עבור אות מדרגה שלילי של . I 0 ° C באיור 3 . 8 מתואר המתח המייצג את הטמפרטורה המצויה לאחר הפעלת אות מדרגה חיובי ושלילי . איוו 3 . 8 תגובה לאות מדרגה חיובי ושלילי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר