עמוד:49

שאלה 3 . 7 א . מצאו ביטוי לזרם העובר בנגדי החימום בתלות במתח המוצא של הבקר . ( TP 10 ) ב . הסבירו מהו תפקידו של הטרנזיסטור . Q ] שאלה 3 . 8 מצאו ביטוי למתח בנקודת הבדיקה TP 6 בתלות במתח המייצג את הטמפרטורה הרצויה ( המתח ב- ? ד . { 4 כדי ש '' גוף החימום" יפעל , מתח המבוא המשתנה של מגבר הזרם צריך להיות חיובי ; מתח שלילי במבוא גורם לקיטעון של הטרנזיסטור . Q } מכאן , שלפעולה תקינה של המערכת דרוש מתח חיוכי כמכוא הכקר . V הציוד הדרוש משקף תנודות ממוחשב , הכולל מערכת אלקטרונית ומחשב ומותקנת בו תוכנה מתאימה להקלטת תופעות מעבר - מערכת בקרת טמפרטורה עם בקר יחסי ספק כוח מעבדתי כפול הניתן לכיוון - ספק כוח מעבדתי הניתן לכוון ( נדרש לזמן קצר ) שני מדי מתח למתח ישר גששים למדי המתח VI מהלך הניסוי א . בדיקה חזותית של המערכת . 1 אתרו במערכת הבקרה את נקודות הבדיקה nnN . 2 . TP TP ! במערכת הבקרה את הפוטנציומטרים . P P שימו לב שבסרטוט של מעגל המערכת ( איור , ( 3 . 7 לא מופיע החלק המתאר את המעגל האלקטרוני של חיישן הטמפרטורה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר