עמוד:47

שאלה 3 . 6 לשם בדיקת תקינות הבקר , מפעילים מתח מבוא מאולץ ב- ? ד . בהנחה שמשתמשים 4 במעגל הניסוי שבאיור , 3 . 4 ומצבי הפוטנציומטרים nn P ^ P כפי שנקבעו בשאלה 5 הקודמת , מצאו בעזרת הגרף המתאים את תגובת הבקר לאות המבוא הבא : IV המעגל של מערכת לבקרת טמפרטורה באמצעות בקר יחסי באיור 3 . 7 נתון המעגל של מערכת הבקרה של הניסוי , הכוללת את מעגל הבקר ( איור , ( 3 . 4 את דוחף הזרם , ואת "גוף החימום" ( הנגדים # -1 / J המחוברים במקביל . ( 33 34 33 מדידת הטמפרטורה בסביבת נגדי החימום נעשית באמצעות חיישן טמפרטורה ומעגלי כיול הזהים למעגלים שבניסוי . 2 חשוב להדגיש כי בעבודה בחוג פתוח , תפוקת חיישן הטמפרטורה אינה משפיעה על מעגל הניסוי . למוצא המגבר המהפך ( U ) מחוברים מגבר השרת U והטרנזיסטור Q הפועלים כמגבר x 2 D 2 C זרם . איור 3 . 6 מתח מאולץ במבוא הבקר היחסי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר