עמוד:46

באיור 3 . 5 נתון אופיין עקרוני של מגבר הניזון משני ספקי כוח . שאלה 3 . 4 על-פי אופיין הבקר שבאיור 3 . 4 י א . מהו תחום ההגבר האפשרי של הבקר ? ב . מהו תחום מתחי ההיסט האפשריים של הבקר ? שאלה 3 . 5 א . על-פי המעגל שבאיור , 3 . 4 מצאו ביטוי כללי למתח המוצא m של הבקר בתלות במצבי הפוטנציומטרים , P -7 P s ובתלות במתח המבוא למגבר השגיאה U 2 B ( המתח בנקודה . ( TP 6 ב . סרטט את אופיין הבקר כאשר הפוטנציומטרים P ו- P בחצי הסקלה . איור 3 . 5 אופיין של מגבר הניזון משני מקורות מתח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר