עמוד:43

הקשר ( 3-1 ) מתקיים בגבולות נתונים של מתח המבוא . תפוקת הבקר היא ( 0 % ) 0 עבור מתח מבוא המזערי , והיא מרבית ( 100 ° / 0 ) עבור מתח המבוא המרבי . כאשר מתח המבוא נמוך מהגבול התחתון , תפוקת הבקר נשארת , 0 כלומר , הבקר נמצא ברוויה שלילית . כאשר מתח המבוא גדול מהגבול העליון , תפוקת הבקר נשארת בערכה המרבי , כלומר , הבקר נמצא ברוויה חיובית . בפעולה תקינה של מערכת בקרה בחוג סגור הכוללת בקר יחסי , תכנון המערכת צריך להיות כזה שתפוקת הבקר לא תגיע לרוויה . אופיין הבקר היחסי דומה לאופיין של מגבר שרת המחובר לספק כוח אחד . באיור 3 . 2 נתון אופיין טיפוסי של בקר יחסי שבו התפוקה נתונה באחוזים מהתפוקה המרבית , ואות המבוא נתון באחוזים מתחום השינוי המרבי שלו . באופיין זה מניחים שתחום השינוי של מתח המבוא של הבקר הוא בין ערך מזערי שלילי לערך מרבי חיובי . שאלה 3 . 1 נסמן ב- את תפוקת הבקר שאופיינו נתון באיור : 3 . 2 ^^ א . מהי תפוקת הבקר עבור שגיאה 0 ( פרמטרית ?( ב . רשמו את משוואת הבקר בעזרת הפרמטרים הנתונים באיור . איור 3 . 2 אופיין של בקר יחסי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר