עמוד:40

שאלה 2 . 8 א . מצאו ביטוי למתחי המעבר V - V עבור שני המצבים הקיצוניים של הפוטנציומטר LH HL P בתלות במתח הייחוס , עבור המעבר שבאיור A . 2 . 14 ב . מצאו את הרוחב ( ° C-n ) של חלוו התחום המת , בתלות בטמפרטורה הרצויה ( המחליפה את מתח הייחוס ) בשני המצבים הקיצוניים של הטמפרטורה הרצויה . לווו תשובתכם בסרטוט . מהלך הניסוי . 1 הפעילו את המערכת כמערכת בקרה בחוג סגור ( איור . ( 2 . 5 כאשר שני המפסקים J } ו- 5 2 נמצאים במצב , AUTO הפעילו את מקליט תופעות המעבר , וקבעו את הטמפרטורה הרצויה ל . 35 ° 0- כוונו את מצב הפוטנציומטר P לערכו המרבי . כאשר הטמפרטורה 4 מתייצבת סביב ערך קבוע , רשמו את הערך הזה , ואת ערכי שתי טמפרטורות המעבר ( המחליפות את מתחי המעבר באופיין המעבר . 2 . ( השוו בין ערכי טמפרטורות המעבר המתקבלות בניסוי לבין ערכי טמפרטורות המעבר המתקבלות מהצבת טמפרטורת הייחוס בפתרון שאלה . 2 . 8 סרטטו את אופיין המעבר של המערכת . . 3 העתיקו את הגרף שקיבלתם לדוח הניסוי . . 4 שנו את מצבו של הפוטנציומטר P לערכו המזערי , וחזרו על סעיפים 1 עד . 3 VII מקורות ואתרים ברשת . 1 מערכות בקרה , ר . יהל וז . בהיר , הוצאת המרכז לטכנולוגיה חינוכית ( ספר הלימוד העיוני . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר