עמוד:38

מבנה עקרוני של מעגל משווה עקרוני עם תחום מת באיור 2 . 12 מתואר מעגל של משווה הופך מופע עם תחום מת . התחום המת נוצר כתוצאה על-ידי הוספת משוב חיובי למעגל המשווה . שאלה 2 . 6 מצאו ביטוי למתחי המעבר F -1 F עבור המעגל שבאיור . 2 . 12 חשבו וסרטטו את אופיין המעבר של מעגל המשווה . משווה לא מהפן מופע עם תחום מת באיור 2 . 13 נתון המעגל של משווה עם תחום מת , כמו זה הנמצא במערכת הבקרה שבניסוי . מתח הייחוס ( K ref ) ומתח המבוא ( K ) ניתנים לשינוי . איור 2 . 13 מעגל של משווה עם תחום מת המשמש בניסוי בקרת הטמפרטורה איוו 2 . 12 מעגל של משווה עם תחום מת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר