עמוד:37

V הוא מתח המבוא שבו משתנה מתח המוצא של המשווה מהמתח הגבוה למתח הנמוך . Hl F ו ^ - נקראים מתחי המעבר של המשווה . LH שתי תכונות מאפיינות משווה עם "תחום מת" י רוחב התחום המת המוגדר על-ידי ו ( 3-1 ) ^!* 7 - ^ HLI המתח המרכזי - שהוא הממוצע החשבוני של מתחי המעבר ו _ ^ LH + ^ ( 3-2 ) ' ' CTR הערה ו בניסוי בקרת טמפרטורה מיוצגים המתחים על-ידי טמפרטורות . שאלה 2 . 5 סרטטו את אופייני המעבר של משווה ללא תחום מת ושל משווה עם תחום מת כאשר המשווה מחובר במערכת לבקרת טמפרטורה . הציר האופקי של האופיין יהיה ציר הטמפרטורות . ( ° C ) איור 2 . 11 אופיין מעבר של משווה לא מהפך עם תחום מת עבור מתח ייחוס חיובי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר