עמוד:33

שמרו את המסך כקובץ גרפי . את הגרף שקיבלתם עתה ואת גרף השתנות הטמפטורה בזמן שקיבלתם בסעיף , 5 בנו זה מתחת לזה , כך שערך מתח המוצא של המשווה יתאים להשתנות הטמפרטורה במערכת . ראו איור . 2 . 2 ניתן לקבל את שני הגרפים יחד על המרקע על-ידי שימוש במשקף תנודות ספרתי דו ערוצי והקלטה בו זמנית של המתח בנקודות בדיקה TP o TP 5 6 תגובה לאות מדרגה 1 כאן נבדוק את תלות הטמפרטורה בזמן בתגובה לשינוי חד במתח המייצג את הטמפרטורה הרצויה - הן בעת הגדלת הטמפרטורה הרצויה , והן בעת הקטנתה . . 8 המתינו עד שהגרף המתקבל על גבי המסך יימצא בשליש השמאלי של המסך . שנו במהירות את מצב הפוטנציומטר P הקובע את הטמפרטורה הרצויה , ממצב 3 המייצג 35 ° C למצב המייצג טמפרטורה רצויה של A 5 ° C עקבו אחר הגרף המתהווה איור 2 . 7 תיאור המתח בנקודת הבדיקה TP בתלות בזמן 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר