עמוד:32

המחובר לנקודת הבדיקה . TP עקבו אחר הגרף המתהווה על מרקע המשקף . צריך להתקבל גרף הדומה בצורתו לגרף שבאיור . 2 . 6 . 4 מהי הטמפרטורה שסביבה מתנודדת טמפרטורת המערכת ? מהו ההפרש בין טמפרטורה זו לבין הטמפרטורה הרצויה הנמדדת במד המתח ? . 5 מהי מידת הסטייה של טמפרטורה המערכת מהטמפרטורה הרצויה כלפי מעלה וכלפי מטה ? מה משמעותו , מבחינת מערכת הבקרה , של תחום הטמפרטורות המורכב מסכום סטיות הטמפרטורה שנמדדו ? כתבו את התשובה בדוח הניסוי . . 6 שמרו את המסך כקובץ גרפי , והוסיפו לו , בעזרת מעבד תמלילים , צירי טמפרטורה וזמן מכוילים . הדפיסו את ההגרף המכויל וצרפו אותו לדוח הניסוי . . 7 בנקודת הבדיקה TP מתקבל מתח המוצא של המשווה . באיור 2 . 7 מתואר המתח 5 בנקודה TP בתלות בזמן . מתח המוצא של המשווה מפעיל את דוחף גוף החימום 5 או את דוחף המאוורר - על פי ערכו . חברו את מבוא מערכת איסוף המידע לנקודת הבדיקה TP והפעילו אותו . 5 איור 2 . 6 גרף המתח המייצג את הטמפרטורה בפעולת המערכת בחוג סגור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר