עמוד:31

V הציוד הדרוש משקל תנודות ספרתי הכולל מערכת אלקטרונית ומחשב ומותקנת בו תוכנה מתאימה , המאפשרת הקלטת תופעות מעבר . מערכת בקרת טמפרטורה ספק כוח מעבדתי כפול שניתן לכוון את מתח המוצא שלו מד מתח למתח ישר 4 מוליכים עם הדקי תנין VI מהלך הניסוי א . בדיקה חזותית של המערכת . 1 אתרו במערכת בקרת הטמפרטורה את נקודות הבדיקה . 2 . TPj-TP , אתרו במערכת הבקרה את הפוטנציומטרים . 3 ? ' \ אתרו במערכת הבקרה את המפסקים . S -S 2 x ב . כיול חיישן הטמפרטורה אם לא שיניתם את מצבם של פוטנציומטרי הכיול אין צורך לבצע כיול מחדש . אם בוצע שינוי , כיילו מחדש את החיישן כפי שמוסבר בפעילות הקודמת . ג . תגובת המערכת הפועלת בחוג סגור בתחילת חלק זה של הניסוי , המפסקים S ? - > S צריכים להימצא במצב . AUTO במצב זה , המאוורר אינו מהווה הפרעה למערכת הבקרה , אלא הוא חלק ממנה ( פעולתו מנוגדת לפעולת גוף החימום . ( בחלק זה של הניסוי תיבדק תגובת המערכת לאות מדרגה חיובי במבוא , ולאות מדרגה שלילי במבוא . בחלק השני של הניסוי תיבדק תגובת המערכת להפרעה שתיווצר על-ידי הפסקת פעולתו של המאוורר . . 1 העבירו את המפסקים 5 , ו- 5 למצב . 2 . AUTO כוונו את הפוטנציומטר /> ( תחום מת ) למצב אמצעי . . 3 4 חברו מד מתח לנקודת הבדיקה . TP כוונו את הטמפרטורה הרצויה ל 35 ° 0- על-ידי 4 שינוי מצבו של פוטנציומטר P למתח של . 3 . 5 V הפעילו את מקליט תופעות המעבר 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר