עמוד:28

נחזור לתרשים המלבנים שבאיור . 2 . 1 פרט למשווה , פעולת כל הרכיבים האחרים הוסברה בניסוי . 1 נותר אפוא לסביר את פעולת המשווה . . 1 משווה המשווה הוא רכיב המשווה בין מתח הנמצא ביחס ישר לטמפרטורה הרצויה , לבין המתח המייצג את הטמפרטורה הנמדדת על-ידי חיישן הטמפרטורה , המופיע במבואו החיובי . המשווה ממומש על-ידי מגבר שרת הפועל כך שמתח המוצא שלו נמצא באחד משני מצבי רוויה 1 באחד מהם המתח נמוך , 1 V-1 ממתח הספק החיובי ובשני המתח נמוך , / V-3 בערך מוחלט ממתח הספק השלילי . כאשר המתח המייצג את הטמפרטורה הרצויה גבוה מהמתח המייצג את הטמפרטורה המצויה , מוצא המשווה נמצא ברוויה שלילית ומתח המוצא שווה בערך למתח הספק השלילי המחובר למעגל ( במערכת הניסוי מתח זה שווה ל . { - \ 2 \ - לעומת זאת , כאשר המתח המייצג את הטמפרטורה הנמדדת גבוה מהמתח המייצג את הטמפרטורה הרצויה , מוצא המשווה נמצא ברוויה חיובית ושווה בערך למתח הספק החיובי . ( + 12 V ) IV המערכת האלקטרונית באיור 2 . 3 מופיע תרשים מלבנים של המערכת האלקטרונית . מעגלי חיישן הטמפרטורה ומעגלי הכיול , וכן מעגלי הדוחפים למאוורר ולגופי החימום הוסברו בפעילות הקודמת . כאן נסביר אפוא את פעולתם של המשווה ומעגל קביעת הטמפרטורה , שהוספתם למערכת בחוג פתוח , מאפשרת לבנות מעגל בקרה בחוג סגור . איור 2 . 3 תרשים מלבנים של המערכת האלקטרונית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר