עמוד:24

שאלה 1 . 12 אילו פרמטרים קובעים את גבולות תחום המתחים על גוף החימום ? שאלה 1 . 13 כיצד ייראה הגרף המתאר את תלות הטמפרטורה הנמדדת בריבוע המתח ? מהו ההסבר הפיזיקלי לכך ? . 13 בגיליון האלקטרוני , צרו גרף של תלות הטמפרטורה בריבוע המתח . הוסיפו קו מגמה ליניארי ואת משוואת הקו . צרפו את הגרף והמשוואה לדוח הניסוי . שאלה 2 . 14 בעזרת שימוש בקווי מגמה שונים , הראו שהקו הליניארי הוא הסביר ביותר . הסבירו . VI מקורות ואתרים ברשת . 1 מערכות בקרה , ר . יהל וז . בהיר , הוצאת המרכז לטכנולוגיה חינוכית ( ספר הלימוד העיוני . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר