עמוד:22

. 5 קצרו את הדקי כבל איסוף המידע . על המרקע יתחיל להיווצר קו ישר . שנו באמצעות זחלן קביעת רמת האפס של המתח , ( ראו איור , ( 1 . 11 שנו את מיקום רמת האפס כך שתתלכד עם אחד מקוי הרשת האופקית במרכז מסך התצוגה . ערך הטמפרטורה הנמדדת מתקבל על-ידי מכפלת המתח הנמדד ב . 0 . 1- . 6 חברו את ההדק החיובי של אחד ממדי המתח לנקודת הבדיקה . TP המתח בנקודה זו נמצא ביחס ישר לטמפרטורה הרצויה . את ההדק השלילי חברו לנקודה המשותפת בכרטיס המערכת . באמצעות הדק המדידה החיובי של אוגר המידע , חברו את נקודת הבדיקה TP שבה מופיע מתח חיישן הטמפרטורה המכויל , לאוגר המידע . את מחבר 3 ' ההארקה של הכבל חברו לנקודה המשותפת בכרטיס המערכת . חברו לנקודה TP גם 3 את מד המתח השני . . 7 העבירו את המפסק S ) למצבו האמצעי , ( OFF ) שבו המאוורר מנותק . העבירו את המפסק S למצב . ON במצב זה גוף החימום פועל באופן קבוע . הפעילו את אוגר המידע 2 על-ידי הקשה על הפקד RUN ( ראו איור . ( 1 . 11 . 8 צפו במד המתח המחובר לנקודה . TP המתח הנמדד נמצא ביחס ישר לטמפרטורה 3 במערכת הבקרה . על המתח לעלות ולהתייצב על ערך חדש כעבור דקה לערך . . 9 שמרו את מסך אוגר המידע כקובץ גרפי . הדפיסו את הגרף המתקבל . מהי הטמפרטורה כאשר הטמפרטורה מתייצבת ? . 10 שנו את מצבו של הפוטנציומטר . P האם חל שינוי בטמפרטורת המערכת ? הסבירו . 3 . 11 העבירו את המפסק Sj למצב . ON במצב זה המאוורר וגוף החימום פועלים יחדיו . את השינוי יש לבצע כאשר הגרף מתחיל להיווצר על המרקע . צפו בגרף והמתינו להתייצבות המערכת בטמפרטורה החדשה . הגרף הצפוי מתואר באיור . 1 . 12 שמרו תמונת המסך כקובץ גרפי וצרפו אותה לדוח הניסוי . . 12 כאשר הגרף מתחיל להיווצר , העבירו את המפסק 5 למצב האמצעי , מצב . OFF במצב זה פועל רק המאוורר . המתינו להתייצבות המערכת . שמרו את תמונת המסך כקובץ גרפי . צרפו את תמונת הגרף לדוח הניסוי והסבירו אותו . מהי הטמפרטורה שבה התייצבה המערכת ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר