עמוד:20

כדי להוסיף את משוואת הישר לגרף המתקבל , להקיש על "אפשרויות , " ובחלון שנפתח יש לבחור באפשרות "הצג משוואה בתרשים" ( ראו איור . ( 1 . 10 ד . צרפו את גרף הכיול לדוח הניסוי . ה . רשמו את רגישות המערכת המכוילת לטמפרטורה כפי שהיא מתקבלת מן הגרף , והשווו אותה לרגישות המתוכננת . מהי הסטייה מהערך הרצוי י ו . כבו את ספק הכוח . ד . בדיקת פעולת המערכת בחוג פתוח נבדוק את תגובת המערכת על-ידי מדידת המתח של חיישן הטמפרטורה המכויל בנקודת הבדיקה . TP המדידה תתבצע באמצעות המערכת הממוחשבת לאיסוף המידע 3 ( Data logger ) ואת הגרף של תלות הטמפרטורה בזמן נשמור כקובץ גרפי ונבדוק את תגובת המערכת עבור מתחי הזנה שונים , וכן את התגובה להפרעה שתיווצר על-ידי הפעלת המאוורר . איור 1 . 10 הוספת משוואת הישר לגרף קו המגמה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר