עמוד:15

המאוורר ודוחף הזרם המפעיל אותו הטרנזיסטור , Q המשמש כדוחף זרם למאוורר , ( איור , ( 1 . 6 הוא טרנזיסטור מסוג . NPN 2 מתח חיובי בבסיסו ( מתח ספק הכוח החיובי ) גורם לכך שהטרנזיסטור פועל בתחום הרוויה ומפעיל את המאוורר . המתח לבסיס Q מגיע דרך המפסק J } שהוא בעל שלושה מצבים , 2 והנגד . /? כאשר המפסק 5 , במצב , AUTO פעולת המאוורר תלויה במתח המופיע , TP -a ולכן המאוורר פועל בהתאם לשינויים במתח זה . כאשר המפסק 5 נמצא במצב , ON בסיס נ הטרנזיסטור מחובר למתח קבוע של 5 V דרך הנגד . R במצב זה הטרנזיסטור נמצא n ברוויה והמאוורר פועל . הדיודות Z 5 o D והקבל C תפקידם למנוע הפרעות ונזק לרכיבי המעגל כתוצאה מתופעות מעבר המופיעות במנוע המאוורר בזמן מיתוגו . כאשר המפסק נמצא במצב , OFF בסיס הטרנזיסטור מנותק , והוא נמצא בקיטעון . בפעילות זו , הפעלת המאוורר תשמש ליצירת הפרעה לפעולתה התקינה של המערכת . בשאר הזמן המפסק יהיה במצב . OFF איור 1 . 6 מעגל דוחף זרם למאוורר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר