עמוד:14

הטרנזיסטור Q משמש כדוחף הזרם לגוף החימום . הטרנזיסטור ממתג את גוף החימום 3 כאשר מתח הבסיס שלו אפס או שלילי . במבוא לבסיס הטרנזיסטור מחובר המפסק , S שיש לו שלושה מצבים ! . AUTO , ON , OFF במצב , OFF הטרנזיסטור נמצא בקיטעון וגוף החימום אינו פועל . במצב , ON קצהו השמאלי של הנגד R מחובר להארקה , הטרנזיסטור נמצא ברוויה , וגוף החימום פועל ללא הפסקה ( זהו המצב הרגיל בפעולת המערכת בחוג פתוח . ( במצב , AUTO גוף החימום פועל בהתאם למתח המופיע ב- ? ד . נורת הדפ '' א D 5 4 המחוברת במערכת מאירה כאשר גוף החימום פועל . שאלה 1 . 10 א . הוכיחו שהטרנזיסטור £ > נמצא ברוויה כאשר המפסק S נמצא במצב . ON ב . מהו ההספק המתפתח בגוף החימום כאשר המפסק S נמצא במצב . 0 > 1 הניחו כי . v CEsat = 0 . 4 V ג . מהו הגבר הזרם של הטרנזיסטור במצב זה ? איור 1 . 5 מעגל דוחף הזרם לגוף חימום

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר