עמוד:13

במבואות המגבר מופיעים שני מתחים : בנקודת הבדיקה TP f מופיע מתח חיישן הטמפרטורה ( בתוספת מפל מתח קטן על הנגד R המשמש להתאמת רמת המתח . ( בנקודת 3 הבדיקה TP מופיע מתח הכיול של . 0 V מתח המוצא של המגבר נתון על-ידי י 2 f a rr , J A ההגבר של מגבר ההפרש , שניתן לשנותו באמצעות הפוטנציומטר 2 . P שאלה 1 . 9 ( רשות ) את הנגדים R ו- , # השווים בערכם , נסמן על-ידי , R ואת הנגדים R ו- , /? השווים גס הם בערכם , נסמן על-ידי . R הניחו כי מתקיים השוויון . R = R + P הראו שההגבר הוא . A = ] + — + 2— מצאו את ההגבר עבור ערכי הנגדים שבאיור . 1 . 4 הניחו R a R g שהפוטנציומטר P מכוון למחצית מערכו המרבי . 2 גוף החימום ודוחף הזרם המפעיל אותו בניסוי זה , גוף החימום מורכב משני נגדי פחם המחוברים במקביל שהספקם המרבי הוא . 0 . 5 W דוחף הזרם לגוף החימום הוא טרנזיסטור מסוג . PNP מתח אפס בבסיס הטרנזיסטור גורם לכך שהטרנזיסטור נכנס לרוויה וגוף החימום מופעל באופן קבוע . במעגל שבאיור , 1 . 5 שני נגדי הפחם היוצרים את גוף החימום , הם R ו- . /? משתמשים בשני נגדים משום שבצורה זו ניתן לנעוץ את חיישן הטמפרטורה בין הנגדים וכך נוצר מגע קבוע ויציב של גוף החימום בחיישן , המאפשר דגימת טמפרטורה מדויקת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר