עמוד:12

שאלה 1 . 7 מדוע יש לבצע כיול אפס וכיול רגישות של המערכת י מתח מיוצב של 5 \ ' משמש להפעלת התיישן ופוטנציומטר הכיול . מתחי המוצא TP - ~ \ TP , מזינים את מבואות מגבר ההפרש המשמש לכיול הרגישות , כפי שיוסבר בהמשך . 2 שאלה 1 . 8 א . הסבירו מדוע דרוש מתח הזנה מדויק לפעולתו התקינה של המעגל . ב . חשבו את תחום שינוי המתח של נקודת הבדיקה TP בתלות במצב הזחלן של 2 הפוטנציומטר . P מעגל מגבר ההפרש המשמש לכיול רגישות מגבר ההפרש שבאיור 1 . 4 מורכב משני מגברי שרת המחוברים כך שמתח המוצא של המגברים בנקודת הבדיקה TP נמצא ביחס ישר להפרש מתחי המבואות , הנמדדים , TP -31 77 } J כפול ההגבר הכולל של המעגל . המתח בנקודת הבדיקה TP 3 הוא מתח מכויל הנמצא ביחס ישר לטמפרטורה . איור 1 . 4 מגבר הפרש לכיול רגישות חיישן הטמפרטורה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר