עמוד:11

במערכת הניסוי , חיישן הטמפרטורה ממומש על-ידי דיודה המחוברת בממתח קדמי . לפני הפעלת החיישן יש לבצע כיול , הכולל שני שלבים ו כיול אפס וכיול רגישות . כאשר מבצעים כיול אפס , מאזנים למעשה את ה"גשר '' במעגל שבאיור 1 . 3 על-ידי שינוי מצבו של הפוטנציומטר , P כך שהמתחים הנמדדים ב- TP , וב ^ ח יהיו שווים . שאלה 1 . 6 א . על פי איור , 1 . 2 העריכו את גודלו של המתח הדרוש לכיול אפס של המערכת . ב . על סמך הרגישות של חיישן הטמפרטורה שמצאתם בשאלה , 1 . 5 ועל סמך הרגישות הדרושה במערכת , חשבו את ההגבר הדרוש במערכת הכיול . ג . סרטטו אופיין עקרוני של התלות בטמפרטורה של מתח המוצא של המערכת למדידת הטמפרטורה לאחר כיולה המלא . איור 1 . 3 מעגל חיישן הטמפרטורה ומתח הכיול

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר