עמוד:9

שאלה 1 . 1 סרטטו גרף איכותי של התלות בזמן של הטמפרטורה בזמן , בסביבת הנגד . הניחו שברגע הפעלת המערכת , טמפרטורת הנגד היא טמפרטורת הסביבה . הניחו שהמאוורר אינו פועל . שאלה 1 . 2 בהנחה שמערכת הניסוי פועלת על-ידי חיבורה לספק הכוח לז '' י שבמעבדה , אשר מתחו ניתן לשינוי , כיצד ניתן לדעתכם לווסת את הטמפרטורה בסביבת הנגד ? מהו ההסבר החשמלי לכך ? לווו את ההסבר במשוואות המתאימות . שאלה 1 . 3 כיצד תשפיע הפעלת המאוורר על פעולת המערכת ? סרטטו גרף איכותי של תלות הטמפרטורה בזמן , עבור התהליך הבא . המערכת פועלת זמן ממושך ללא מאוורר <— ברגע מסוים המאוורר מופעל לזמן ממושך <— פעולת המאוורר מופסקת . במערכת הפועלת בחוג פתוח לא מבצעת פעולת תיקון אוטומטית המאפשרת לשמור על הטמפרטורה הרצויה . חיישן הטמפרטורה ומעגלי הכיול חיישן הטמפרטורה מתמיר ליניארית את הטמפרטורה למתח . לאחר פעולת כיול הנעשית באמצעות מגברים , מתח המוצא של החיישן מותאם לטמפרטורת ההתחלה הרצויה ולרגישות הרצויה . שאלה 1 . 4 מדוע רצוי שלחיישן הטמפרטורה יהיה קבוע זמן מזערי ? דיודה כחיישן טמפרטורה - כיול החיישן חיישן הטמפרטורה מבוסס על התלות הליניארית של המתח של הצומת PN של הדיודה ( המחוברת בממתח קדמי ) בטמפרטורה . בטמפרטורת החדר , ( 20 ° C ) מתח הצומת הוא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר