עמוד:8

הערכת משד הניסוי 4 שיעורים 111 רקע עיוני מערכת בקרת טמפרטורה בחוג פתוח באיור 1 . 1 מופיע תרשים המלבנים של מערכת הניסוי . המשתנה המבוקר במערכת הוא הטמפרטורה בסביבת גוף החימום , המורכב משני נגדי פחם המחוברים במקביל . אספקת מתח לנגדים , באמצעות הדוחף , גורמת להתפתחות הספק חשמלי בנגדים וליצירת חום . הטמפרטורה בסביבת גוף החימום עולה ומתייצבת בטמפרטורת שיווי המשקל , התלויה בהספק המתפתח בנגדיס ובטמפרטורת הסביבה . במערכת הפועלת בחוג פתוח אפשר בדרך כלל לשנות את הטמפרטורה על-ידי בורר הקיים במערכת , כדוגמת הבורר הקיים בתנורים חשמליים מסוימים , המאפשר להפעיל אחד או יותר מגופי החימום המותקנים בתנור . במערכת הניסוי , הפועלת בחוג פתוח , לא ניתן לווסת את הטמפרטורה . המאוורר אינו חלק אינטגרלי של המערכת , אלא משמש רק ליצירת הפרעה למשתנה המבוקר . איור 1 . 1 תרשים מלבנים של מערכת הניסוי - מערכת בקרת חימום בחוג פתוח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר