עמוד:7

ניסוי 1 מערכת לבקרת טמפרטורה בשיטת ON-OFF בחוג פתוח 1 מבוא בפעילות זו תתנסו בהפעלה ובבדיקה של מערכת לבקרת טמפרטורה . במסגרת הפעילות תפעילו את המערכת בחוג פתוח , ותבדקו באמצעות משקף תנודות ממוחשב במצב הקלטת תופעות מעבר ( Transient Recorder ) את השתנות הטמפרטורה בתלות בזמן . בין שאר הבדיקות תיבדק תגובת המערכת להפרעות בעבודה התקינה של המערכת . במסגרת הפעילות תכיילו חיישן טמפרטורה המבוסס על צומת PN של דיודה , שהמתח שלה תלוי ליניארית בטמפרטורה . בחלק הרשות של הניסוי תבדקו ותסבירו את הקשר בין ריבוע המתח על גוף חימום לבין הטמפרטורה . 11 מטרות הניסוי בתום הניסוי יידעו התלמידים ? . . 1 להסביר בעזרת תרשים מלבנים את המבנה העקרוני של מערכת לבקרת טמפרטורה עם בקר . 2 . ON OFF להסביר מהי הפרעה במערכת בקרה באופן כללי , ולתאר את ההפרעה הנוצרת במערכת בקרת הטמפרטורה הפועלת בחוג פתוח עם הפעלת המאוורר . . 3 להסביר את עקרון הפעולה של חיישן הטמפרטורה , של המערכת להפעלת גוף החימום , ושל מערכת המאוורר . . 4 לסרטט ולהסביר את התלות בין המתח לטמפרטורה בחיישן הטמפרטורה . . 5 לבדוק ולכייל את המערכת כך שתפעל בתחום טמפרטורות רצוי וברגישות רצויה . . 6 להפעיל ולבדוק את המערכת בחוג פתוח ( ללא הפעלת חיישן הטמפרטורה ) ללא הפרעה ועם הפרעה . . 7 למדוד את תלות הטמפרטורה בזמן במצבים שונים בעזרת מערכת איסוף המידע . . 8 להסביר את הקשר בין ריבוע המתח על גוף החימום לבין הטמפרטורה הנמדדת . לסרטט גרף המתאר את הקשר בין הטמפרטורה לבין ריבוע המתח על גוף החימום .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר