עמוד:6

באמצעות כלי תוכנה ייעודיים , כגון גיליון אלקטרוני ( כדוגמת , ( Excel תוכנה להצגת גרפים ( כדוגמת ( Origin או תוכנה מתמטית ( כדוגמת . ( Mathematica מומלץ מאוד כי בעת העבודה על סעיף זה ייעזרו התלמידים בספר הלימוד העיוני של המקצוע או בכל חומר רקע אחר מתוך רשימת המקורות שבסוף הניסוי . מרבית הניסויים כוללים חלק בסיסי וחלק מתקדם יותר ( ניסויי אתגר . ( בחלק המתקדם יש העמקה רבה יותר במאפיינים של רכיבי החומר שבמערכת או שימוש בכלי תוכנה מתקדמים יותר בשלב עיבוד התוצאות וניתוחן . כדי להפיק את מלוא התועלת מן הניסויים ולהבטיח הבנה טובה יותר של המקצוע מערכות בקרה , מומלץ לסכם כל ניסוי בדוח מפורט , שיכיל תשובות לכל השאלות , תיאור כל הפעולות שנעשו במהלך הניסוי וניתוח מפורט של התוצאות באמצעות תיאור מילולי וגרפים . אנו מאחלים לכם פעילויות מוצלחות , מועילות ומהנות . צוות הפיתוח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר