עמוד:5

הקדמה הספר שלפניכם כולל עשרה ניסויים המקיפים את התכנים המפורטים בתכנית הלימודים הנסיונית של המקצוע מערכות בקרה . מרבית הניסויים מתבצעים בסביבת עבודה המשלבת תוכנה וחומרה , שפותחה במיוחד בעבור תלמידי ההתמחות "מערכות מחשוב ובקרה . " הניסויים מתבצעים באמצעות מעגלים אלקטרוניים מקוריים ומכשור מתקדם , וכוללים עיבוד תוצאות ממוחשב . הניסוי האחרון הוא ניסוי הדמיה ולא דרושים בו רכיבים אלקטרוניים כלשהם . המעגלים האלקטרוניים המשמשים בניסויים הורכבו ונבדקו מראש , וכדי להפעילם דרושות רק פעולות פשוטות של חיבור ספקי כוח ומכשור מתאים . המחשב ממלא תפקיד חשוב במרבית הניסויים , בעיקר לעיבוד התוצאות והצגתן הגרפית ( המחשב אינו חלק ממערכת הבקרה . ( למעשה , כל המערכות בניסויים אלו מבוססות על מעגלים אנלוגיים , שהרכיב העיקרי בם הוא הבקר האנלוגי . ואמנם , בקרה אנלוגית היא לב לבו של המקצוע מערכות בקרה . בקרה ספרתית , לעומת זאת , נלמדת במסגרת המקצוע מערכות בקרה ממוחשבות , שם החלק הניסויי כולל גם את שילוב המחשב במערכת הבקרה . את הניסויים בספר ניתן לחלק לשתי קבוצות ניסויי בקרה בחוג פתוח וניסויי בקרה בחוג סגור . מערכת הבקרה בחוג סגור מתקבלת ממערכת הבקרה בחוג הפתוח על-ידי הוספת משוב . כך ניתן להשוות את הביצוע של מערכות זהות הפועלות בשתי תצורות בקרה אלו . ברוח תכנית הלימודים , מרבית המערכות בניסויים אלו כוללות שני סוגים נפוצים של בקרים : בקרי ON-OFF ובקרים יחסיים ( פרופורציונליים . ( שני ניסויים מוקדשים לבקרים הפועלים בשיטת אפנון רוחב דופק . ( PWM ) בקרים אלה שימושיים מאוד במערכות בקרה תעשייתיות . לכל הניסויים בספר מבנה דומה : לאחר המבוא והצגת הבעיה , מובא רקע עיוני לניסוי ומשולבות בו שאלות שתפקידן להכין את התלמידים לניסוי ולקשר בין החומר העיוני לתוצאות הצפויות בניסוי . חשוב מאוד לענות על שאלות אלו לפני התחלת הניסוי ; כך ביצוע הניסוי הופך להיות טכני פחות ומובן יותר . כמו-כן הניסויים כוללים שאלות המתייחסות למעגלים האלקטרוניים המיוחדים המשמשים בניסוי . לאחר תיאור מהלך הניסוי , מופיע סעיף של עיבוד וניתוח התוצאות . את עיבוד וניתוח התוצאות מומלץ לבצע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר