עמוד:2

תכנון ובנייה של המעגלים האלקטרוניים שאול זרצקי כתיבה ד" ר רפי יהל ( ניסויים 9-5 והנספח ) צבי אזיה ( ניסויים ( 10 , 4-1 קריאה והערות ישראל זילברשטיין שאול זרצקי אבי כהן אבי לופו ייעוץ דידקטי יעקב שינבויים ד"ר דוד ברלה בדיקת הניסויים אור דורון מק"ט 1043813 ^ 7 mmm המרכז לטכנולוגיה " י חינוכית ( םם זז ) מהדורת ניסוי © מהדורת תשס"ה . 2004 - כל הזכויות שמורות . בית ההוצאה לאור של המרכז לטכנולוגיה חינוכית , קרית משה רואו , רח' קלאוזנר , 16 רמת-אביב , ת"ד , 39513 תל-אביב The Centre For Educational Technology , 16 Klausner St ., Ramat-Aviv , P . O . Box 39513 , Tel-Aviv , . 61394 61394 . Printed in Israel . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט , אלא ברשות מפורשת ובכתב ממדור זכויות יוצרים של המרכז לטכנולוגיה חינוכית . משרד החינוך האנ * 1 לתמון ול 9 י 1 זוח תכניתו ליםדדיס עריכה לשונית תלמה מוקדי הפקה אביבה אבידן איורים רחל אהרון-שריקי אירית אשר רונית בורלא עיצוב עטיפה ירמי לז'ה המרכז הישראלי לחינוך םדסי-טכנולוגי 3 T 8 מגזוס ר & ' 1 \ ליגז האוניברסיטה ה 3 תוזזה בית הספר לטכנולוגיה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר