עמוד:237

תשובה לשאלה 4 . 2 חשבו את השגיאות הקיצוניות הגורמות לתפוקת הבקר , 0 % ו 100 ° / 0- באיור שלפניכם מוצג אופיין הבקר ן תשובת לשאלה 4 . 1 ( משאלות הסיכום ) תוכנה לבקרת טמפרטורה כשמשתמשים בבקר יחסי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר