עמוד:232

הסבר התכנית לאחר האתחול , ההכרזה על המשתנים והגדרת הקבועים , התכנית פותחת קובץ text להקלדת הנתונים שנמדדו . התכנית מציגה על גבי המסך חלון להקלדת הערך הרצוי של הזווית ( במעלות ) וחלון להקלדת הערך של מהירות הסיבוב . לאחר הזנת הנתונים , התוכנה משווה בין הזווית הרצויה ובין הזווית בפועל של ציר המנוע , ומחשבת את אות השגיאה . על-פי אות השגיאה , התכנית מקדמת את ציר המנוע ליעד על-ידי אספקת פולסים לסלילי המנוע , במהירות ובסדר הנכונים . . 4 בשדה "רשום זווית רצויה" הקלידו . 5 . 180 ° בשדה '' רשום מהירות רצויה" הקלידו . 6 . 10 התוכנה מתחילה להפעיל את מנוע הצעד במהירות הרצויה . כאשר המנוע מגיע לזווית הנדרשת , הוא נעצר . . 7 בשדה '' רשום זווית רצויה" הקלידו 0 והמנוע יחזור למצב , 0 ° הפעם במהירות . 8 . 200 הציגו את הגרף של הזווית כתלות בזמן . . 9 הריצו את המנוע לזווית , 180 ° שוב במהירות . 10 . 100 בדקו אם המנוע עוצר באותה נקודה כמו בסעיף . 11 . 6 העמיסו את המנוע על-ידי מגע בציר המנוע . . 12 חזרו על השלבים הקודמים , והציגו את הגרפים של העתק הזווית כתלות בזמן , בשתי מהירויות . . 13 האם ישנם הבדלים בין הגרפים שהתקבלו בלא עומס ובין הגרפים שהתקבלו עם עומס ? אם כן - הסבירו איך העומס משפיע על הגרפים . . 14 שנו את קוד התוכנה כך שהמנוע ינוע בחצי צעד , ובצעו שוב את ההוראות בסעיפים . 13-4 שאלת סיכום השוו בין מערכת לבקרה על העתק הזווית שהכרתם בניסוי הקודם ( בקרה באמצעות מנוע לזרם ישר ) ובין מערכת לבקרה עם מנוע צעד . איזו מערכת פשוטה יותר ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר