עמוד:226

תרשים מלבנים באיור 8 . 10 מוצג תרשים מלבנים של מערכת לבקרת זווית באמצעות מנוע צעד . באיור 8 . 11 מוצגות שתי מערכות ממוחשבת לבקרת מנוע צעד . איור 8 . 11 ב תרשים מלבנים של מערכת ממוחשבת לבקרת מנוע צעד איור 8 . 11 א מערכת ממוחשבת לבקרת מנוע צעד איור 8 . 10 תרשים מלבנים של מערכות לבקרת זווית באמצעות מנוע צעד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר