עמוד:214

הסבר התכנית לאחר האתחול , ההכרזה על המשתנים והגדרת הקבועים , המערכת פותחת קובץ text להקלדת הנתונים שנמדדו . התכנית בודקת אם הזווית שבה נמצא ציר המנוע גדולה מן הזווית הרצויה . אם אכן זה כך , ציר המנוע נמצא בזווית ההתחלתית שלו ( אפס . ( אם התנאי הזה אינו מתקיים , התכנית מתחילה לסובב את ציר המנוע נגד כיוון השעון עד שהתנאי של הזווית מתקיים . לאחר שציר המנוע מתייצב על הזווית ההתחלתית , התכנית מציגה על גבי המסך חלון להקלדת הערך של הזווית הרצויה ( במעלות , ( חלון להקלדת הערך הנומינלי של הבקר , , m 0 וחלון להקלדת הגבר הבקר , . K לאחר הזנת הנתונים , התוכנה מאפשרת להעלות את המהירות ( באמצעות לחיצה על המקש , ( u להוריד את המהירות ( באמצעות לחיצה על המקש ס ) ולצאת מן התכנית ( באמצעות לחיצה על המקש . ( Q התכנית מריצה את שגרת הקובץ למדידת הזווית , . GetAngle בזווית הזאת מתבצעת קריאה של ערך הזווית דרך הממיר , AID והמרה של הערך שנקלט לערך הזווית במעלות . לאחר מכן התוכנה משווה בין הערך הרצוי של הזווית ובין הערך של הזווית שנמדדה בפועל , ומחשבת את אות השגיאה , : Delta הזווית בפועל - הזווית הרצויה Delta = התוכנה מחשבת את תפוקת הבקר ( m ) בהתאם למשוואה של הבקר היחסי , שימו לב כי במערכת הזאת המנוע נעצר כאשר הוא מגיע לערך הרצוי . במצב הזה תפוקת הבקר חייבת להיות אפס , ולכן באמצעות הבקרה על הזווית של ציר המנוע יש לקבוע כי . m = 0 התכנית מתרגמת את תפוקת הבקר לגורם מחזור , ומוציאה אות תיקון למנוע . . 4 לאחר איפוס הזווית של ציר המנוע , התכנית תציג הודעה : "רשום זווית הרצויה . " הקלידו . 5 . 180 המנוע מתחיל להסתובב . במקביל , התוכנה מתחילה לאגור בקובץ את הערכים של מדידת המהירות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר