עמוד:209

רשימת הציוד הדרוש מחשב הכולל את מערכת ההפעלה . Windows סביבת הפיתוח visual C ++ 6 . 0 של חברת , Microsoft שהיא חלק מסביבת הפיתוח , Microsoft Visual Studio 6 . 0 או סביבת הפיתוח . Borland C מעגל חומרה סטנדרטי , המתחבר למפתח LPT-n של המחשב . המעגל מופיע בנספח א' של הספר הזה . מעגל חומרה ייעודי לניסוי הזה , המוצג באיור . 7 . 11 המעגל כולל מנוע לזרם ישר המחובר למוצא הדוחף , L 293 ומעגל למדידת הזווית של ציר המנוע . ציר המנוע כולל פוטנציומטר , המחובר אליו באופן מכני ומספק אות DC יחסית לזווית של ציר המנוע ( איור . ( 7 . 12 ציר המנוע מחובר למבוא הרכיב A / D של המעגל הסטנדרטי . איור 7 . 11 מעגל חומרה ייעודי לניסוי 7

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר