עמוד:207

באיור 7 . 10 מוצג תרשים זרימה של התוכנה לבקרה על הזווית של ציר מנוע בחוג סגור : איור 7 . 10 תרשים זרימה של התוכנה לבקרה על הזווית של ציר מנוע בחוג סגור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר