עמוד:206

דוגמה באיור 7 . 9 מתואר גרף שהתקבל באחת המדידות : חשבו את מקדם הריסון , , £ ואת המהירות הזוויתית הטבעית , . &>„ פתרון איור 7 . 9 התגובה של המערכת לבקרה על העתק הזווית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר