עמוד:205

על-סמך התגובה למדרגה נוכל למצוא שני גדלים : את ערך השיא , , M ואת הזמן שבו P המערכת מגיעה לשיא הראשון - הזמן . t p באיור 7 . 8 מוצגים שני הגדלים ו להלן משוואות המתארות את ערך השיא , , Mp ואת הזמן , ? . tp כאשר - A ? . המצב המתמיד של המערכת כתגובה על המדרגה £ - מקדם הריסון a n > המהירות הזוויתית הטבעית איור 7 . 8 התגובה של מערכת לבקרה על המדרגה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר