עמוד:204

התוכנה קולטת דרך המישק של המשתמש את זווית הציר המנוע הרצויה ( במעלות ) ואת הזווית של ציר המנוע בפועל . הזווית של ציר המנוע נמדדת באמצעות פוטנציומטר הצמוד לציר המנוע . המתח הנוצר בזחלן הפוטנציומטר מתורגם באמצעות הממיר A / D לאות ספרתי . התוכנה משווה בין הערך הרצוי של העתק הזווית ובין הערך שנמדד . ההפרש ביניהם הוא אות המוצא . ככל שהפער בין הערך הרצוי של הזווית ובין הערך המדוד של הזווית גדול יותר , כך השגיאה גדולה יותר , וגורם המחזור המפעיל את המנוע גדול יותר . השגיאה יכולה להיות חיובית או שלילית " כאשר השגיאה חיובית , ציר המנוע מסתובב עם כיוון השעון , וכאשר השגיאה שלילית , ציר המנוע מסתובב נגד כיוון השעון . כאשר ציר המנוע מסתובב , השגיאה בין הערך הרצוי ובין הערך המדוד הולכת וקטנה , ולכן המנוע מאט את פעולתו ככל שהוא מתקרב לערך הרצוי . כאשר ציר המנוע מגיע לזווית הרצויה , השגיאה היא אפס , וציר המנוע נעצר . - שימו לב כי בעזרת מנוע לזרם ישר לא נוכל לבצע בקרה על העתק הזווית בחוג פתוח מכיוון שציר המנוע לא ייעצר לעולם . ניתוח של תגובת המערכת ומציאת מקדם הריסון והתדר הטבעי של המערכת במהלך הניסוי תבחנו את תגובת המערכת למדרגה במבוא . ציר המנוע עובר את ההעתק הרצוי של הזווית וחוזר אליו . ככל שהאינרציה של המערכת המכנית גדולה יותר , כך הסטייה של העתק הזווית גדולה יותר , כמתואר באיור ר . ד ? . איור 7 . 7 תגובת מערכת שיש לה שתי אינרציות שונות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר