עמוד:203

תרשים מלבנים באיור 7 . 5 מוצג תרשים מלבנים של מערכת לבקרה על העתק הזווית ו באיור 7 . 6 מוצגת מערכת ממוחשבת לבקרה על העתק הזווית ו איור 7 . 6 תרשים מלבנים של מערכת ממוחשבת לבקרה על העתק הזווית של ציר המנוע איור 7 . 5 תרשים מלבנים של מערכת לבקרה על העתק הזווית איור 7 . » פוטנציומטרים לבקרה על הזווית של ציר המנוע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר