עמוד:200

התוכנה מחשבת את תפוקת הבקר ( m ) בעזרת המשוואה של הבקר היחסי > התוכנה מוציאה אות תיקון למנוע . . 4 על המסך ייפתח חלון להקלדת ערך המהירות . הקלידו 80 כדי לקבוע את הערך של המהירות הרצויה ( באחוזים . ( הקלידו 1 כדי לקבוע את הערך של הגבר הבקר היחסי , ו80- כדי לקבוע את הערך הנומינלי של הבקר . . 5 ציר המנוע מתחיל להסתובב . במקביל , התוכנה מתחילה לאגור בקובץ את נתוני המהירות . . 6 העלו את המהירות לערך המרבי שלה . 7 . 100 ° / 0 , לאחר שהמהירות התייצבה , החזירו את הערך של המהירות הרצויה ל . 8 . 100 ° / 0- העמיסו את המנוע . האם המנוע יכול לשמור על מהירות קבועה , כלומר להחזיר את הערך המקורי של המהירות ? הסבירו את תשובתכם . עיבוד התוצאות זו הציגו גרף שיתאר את המהירות של ציר המנוע כתלות בזמן : הגרף יציג את מהירות הסיבוב של ציר המנוע לפני העמסה , את המהירות שלו בזמן העמסה ( תופעת המעבר ) ואת המהירות החדשה לאחר העמסה . . 2 חשבו על-סמך הגרף שקיבלתם את קבוע הזמן של המערכת , פעם כאשר המנוע בלא עומס ופעם כאשר המנוע עם עומס . . 3 האם קבוע הזמן של המנוע תלוי במצב ההעמסה ? . 4 השוו בין קבוע הזמן של מערכת לבקרה על מהירות הסיבוב של ציר מנוע בחוג פתוח , ובין קבוע הזמן של מערכת לבקרה על מהירות הסיבוב של ציר מנוע בחוג סגור . שאלת סיכום על-סמך התוצאות שקיבלתם , קבעו אם מערכת בקרה בחוג סגור יכולה לשמור על מהירות הסיבוב של ציר מנוע בנוכחות הפרעות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר