עמוד:199

הסבר התכנית לאחר האתחול , ההכרזה על המשתנים והגדרת הקבועים , התכנית פותחת קובץ text להקלדת הנתונים שנמדדו . התכנית מציגה על גבי המסך חלון להקלדת המהירות הרצויה ( באחוזים , ( חלון להקלדת הערך הנומינלי של הבקר , , m 0 וחלון להקלדת הגבר הבקר .. ^ , לאחר הזנת הנתונים , התוכנה מאפשרת למשתמש להעלות את המהירות ( באמצעות המקש ( U או להוריד את המהירות ( באמצעות המקש ס . ( יוצאים מן התכנית בעזרת המקש . Q התכנית מתרגמת את המהירות הרצויה לגורם מחזור המפעיל את המנוע ( בקרת . ( PWM מהירות המנוע נמדדת בעזרת טכומטר ומומרת למתח ישר יחסי . המתח הזה נדגם על-ידי הממיר , A / D המתרגם אותות לאותות ספרתיים . התוכנה מתרגמת את האות למהירות ומציגה את התוצאה על גבי המסך . במקביל , הנתונים נרשמים כקובץ text כדי לבנות באמצעותם גרף של המהירות כתלות בזמן . התוכנה משווה בין המהירות הרצויה ובין המהירות שנמדדה בפועל , ומחשבת את אות השגיאה , Delta . המהירות בפועל - המהירות הרצויה Delta =

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר