עמוד:195

מטרות הניסוי לתאר באמצעות תרשים מלבנים את רכיבי המערכת לבקרה על מהירות הסיבוב של ציר המנוע לזרם ישר בשיטת PWM בחוג סגור , ואת סוגי האותות העוברים בין הרכיבים האלה . להסביר את ההבדל בין בקרה על מהירות הסיבוב של ציר מנוע לזרם ישר בשיטת PWM בחוג פתוח , ובין בקרה על מהירות הסיבוב של ציר מנוע בשיטת PWM בחוג סגור . להסביר את הקשר בין גורם המחזור של דופק המתח המתקבל במוצא הבקר PWM ובין שגיאת המערכת הפועלת בחוג סגור . לבנות מעגל חשמלי הכולל מנוע לזרם ישר , דוחף זרם למנוע וטכומטר ולמדוד את מהירות המנוע . לחבר את המעגל החשמלי באמצעות מישק למחשב . להפעיל את התוכנה לבקרה יחסית על מהירות הסיבוב של ציר מנוע בחוג סגור , על-פי דרישות נתונות . למדוד את השינוי במהירות של ציר מנוע כתוצאה משינוי מדרגה בעומס על המנוע , ולשמור את התוצאות בקובצי המחשב . לנתח את התוצאות השמורות בקובצי המחשב , לחשב את קבוע זמן של המנוע ולהשוות בין קבוע הזמן של מערכת בחוג סגור ובין קבוע הזמן של מערכת בחוג פתוח . משך הניסוי שני שיעורים שאלות הכנה . 1 סרטטו סרטוט עקרוני שיתאר את מהירות הסיבוב של ציר מנוע במערכת בקרה בחוג סגור . המנוע מסתובב במהירות המגיעה לכדי 50 ° / 0 מן המהירות המרבית שלו . ברגע / / מעמיסים את המנוע על-ידי חיבור עומס . ברגע , t 2 לאחר שמהירות המנוע מתייצבת , מגדילים את הערך הרצוי למהירות המרבית . ברגע < n לאחר שמהירות המנוע מתייצבת , מסירים את העומס . . 2 השוו את תשובתכם לשאלת ההכנה מספר 1 בניסוי , 5 שעסקה בבקרה על מהירות הסיבוב של ציר מנוע בחוג פתוח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר