עמוד:194

באיור 6 . 2 מוצג תרשים זרימה של התוכנה לבקרה על מהירות הסיבוב של ציר מנוע בחוג סגור : איור 6 . 2 תרשים זרימה של תוכנה לבקרה על מהירות הסיבוב של ציר מנוע בחוג סגור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר