עמוד:193

התוכנה קולטת את הערך המדוד של מהירות הסיבוב של ציר המנוע , ( C m ) ואת הערך הרצוי ( r ) ומחשבת את תפוקת הבקר , (/«) בהתאם למשוואה של הבקר היחסי ו התוכנה מחשבת את גורם המחזור לפי התפוקה , m { t ) בעזרת המשוואות האלה ! כאשר : - T זמן המחזור של האות PWM בתדירות / מתח הבקרה בשיטת האפנון PWM עובר דרך מישק ונכנס לדוחף הזרם . הדוחף מפיק אותות הזהים לאות PWM המקורי , אך ההספק שלו מאפשר להפעיל את המנוע . המנוע מתרגם את גורם המחזור של הפולסים במבוא למהירות הסיבוב של ציר המנוע , ומסובב את העומס המחובר אליו . מהירות הסיבוב של ציר המנוע נדגמת על-ידי טכומטר . המערכת מתרגמת את מהירות הסיבוב למתח , יחסית למהירות הסיבוב של ציר מנוע . המתח הזה עובר המרה לאות ספרתי על-ידי הממיר . A / D המידע נאגר במחשב כדי להציג על המסך את ערכי המהירות ( באחוזים , ( ונשמר בקובץ נתונים כדי לנתח את תוצאות המדידה . המידע מגיע לתוכנה לבקרה על מהירות הסיבוב של ציר המנוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר