עמוד:189

הסבר התכנית לאחר האתחול , ההכרזה על המשתנים והגדרת הקבועים , התכנית פותחת קובץ text להקלדת הנתונים שנמדדו . התכנית מציגה על גבי המסך חלון להקלדת הערך של המהירות הרצויה ( באחוזים ) ו בין 0 ל . 100- לאחר הזנת הנתונים , התוכנה מאפשרת למשתמש להעלות את המהירות ( באמצעות המקש , ( U או להוריד את המהירות ( באמצעות המקש . ( D היציאה מן התכנית מתבצעת באמצעות המקש . Q התכנית מתרגמת את המהירות הרצויה לגורם מחזור , המפעיל את המנוע ( בקרת . ( PWM מהירות המנוע נמדדת על-ידי טכומטר , המתרגם את מהירות הסיבוב למתח ישר יחסי . המתח הזה נדגם על-ידי הממיר , A / D המתרגם אותות לאותות ספרתיים . התוכנה מתרגמת את האות למהירות ומציגה את התוצאה על גבי המסך . במקביל , הנתונים נרשמים כקובץ text כדי לבנות באמצעותם גרף של המהירות כתלות בזמן . . 4 על המסך ייפתח חלון להקלדת הערך של המהירות הרצויה ( באחוזים . ( הקלידו . 5 . 50 המנוע מתחיל להסתובב , והתוכנה שומרת בקובץ את ערך המהירות שהקלדתם ואת משך הזמן . . 6 העלו את המהירות הרצויה לערך המרבי של . 7 . 100 ° / 0 לאחר שהמהירות התייצבה , החזירו את המהירות הרצויה ל . 8 . 50 ° / 0- העמיסו את המנוע . האם המנוע יכול לשמור על מהירות קבועה , כלומר להחזיר את הערך המקורי של המהירות במצב החדש ! הסבירו את תשובתכם . . 9 לאחר שהמהירות התייצבה , העלו את המהירות הרצויה ל . 100 ° / 0-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר