עמוד:185

מטרות הניסוי לתאר באמצעות תרשים חשמלי מערכת ממוחשבת לבקרה על מהירות הסיבוב של ציר מנוע , לזרם ישר בחוג פתוח . לבנות מעגל חשמלי , הכולל מנוע לזרם ישר , דוחף זרם למנוע ומערכת למדידה של מהירות המנוע . לחבר את המעגל למחשב באמצעות מישק . להפעיל תוכנה לבקרה על מהירות הסיבוב של ציר המנוע בחוג פתוח . למדוד את השינוי במהירות המנוע , הנגרס כתוצאה משינוי בעומס על המנוע . לשמור את התוצאות בקובץ . לנתח את התוצאות שנשמרו בקובץ , ולחשב את קבוע הזמן של המנוע . משך הניסוי שני שיעורים שאלות הכנה . 1 הקטינו את התדירות של אותות PWM-n לבקרת המנוע . האם מהירות הסיבוב תהיה יציבה ? . 2 מהירות הסיבוב של המנוע היא 50 % מן המהירות המרבית שלו . סרטטו סרטוט עקרוני שיתאר את מהירות הסיבוב של ציר המנוע . ברגע 1 י מעמיסים את המנוע על-ידי חיבור לעומס . ברגע , 1 2 לאחר שמהירות המנוע מתייצבת , מגדילים את הערך הרצוי למהירות המרבית . ברגע at לאחר שמהירות המנוע מתייצבת , מסירים את העומס . רשימת הציוד הדרוש מחשב הכולל את מערכת הפעלה . Windows סביבת הפיתוח Visual C ++ 6 . 0 של חברת , Microsoft שהיא חלק מסביבת הפיתוח , Microsoft Visual Studio 6 . 0 או סביבת הפיתוח . Borland C מעגל חומרה סטנדרטי , המתחבר למפתח LPT-n של המחשב . המעגל מופיע בנספח א' של הספר הזה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר