עמוד:184

באיור 5 . 3 מוצג תרשים זרימה של התוכנה לבקרה על מהירות הסיבוב של ציר מנוע בחוג פתוח : איור 5 . 3 תרשים זרימה של תוכנה לבקרה על מהירות הסיבוב של ציר מנוע בחוג פתוח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר