עמוד:180

. 12 על-סמך הנתונים שנשמרו , הציגו גרף שיתאר את התגובה של עוצמת ההארה כתלות בזמן . על-סמך הגרף , חשבו את קבוע הזמן של המערכת י mn . 13 על שלושת השלבים האחרונים בעבור ההגבר . K = 50- . עיבוד התוצאות . 1 על-סמך טבלה , 4 . 1 בנו גרף שיתאר את עוצמת ההארה שנמדדה כתלות בעוצמת ההארה הרצויה . . 2 על-סמך טבלה , 4 . 2 בנו גרף שיתאר את עוצמת ההארה שנמדדה כתלות בעוצמת ההארה הרצויה . . 3 צרפו את שני הגרפים המתארים את תגובת המערכת על המדרגה ( שינוי בעוצמת ההארה הרצויה מ 0 ° 0 / - ל- . ( 80 ° / 0 שאלות סיכום . 1 חזרו לניסוי - 2 "מערכת לבקרת טמפרטורה בחוג סגור , " ושכתבו את קוד התכנית כך שבקרת הטמפרטורה תהיה על-פי עקרונות הבקר היחסי שנלמדו בפרק הזה ולא על-פי עקרונות הבקר . 2 . OFF-ON כתבו תכנית שתחשב את השגיאה , , Delta על-פי נתוני הקלט ועל-פי הנתונים שהתקבלו ממיר . ADC-n

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר